• headergrafik
    KINDLA KVALITEEDI
    KÕRGE SIHT
    Valgust kõikjale!

Välisvalgustusrajatiste ehitamine

 

Ettevõtte LEONHARD WEISS ENERGY ehitussuutlikkus võimaldab välja ehitada kõikidele tänapäevastele tehnilistele nõuetele vastavaid tänavavalgustusprojekte.


Meil on parim tehnika ning väljaõppe saanud meeskond. Tänu sellele valmisid 2015. aastal kohalike omavalitsuste tellimusel uued nüüdisaegsed välisvalgustuslahendused Paides, Jõhvis, Võrus ja Keilas ning Maanteeameti tellimusel 2016. aastal Ääsmäe ristmiku valgustus Harjumaal.