• headergrafik
    KVALITEET JA OHUTUS EHITUSES
    ON MEIE PRIORITEET
    Madal- ja keskpingeliinid

Madal- ja keskpingesüsteemide projekteerimine

 

Ettevõtte LEONHARD WEISS ENERGY projekteerimissuutlikkus võimaldab projekteerida nõuetekohaseid täislahendusi kõikvõimalike kesk- ja madalpingevõrkude (õhu- ja maakaabelliinide, alajaamade jms) ehitamiseks.


Oleme pikka aega projekteerinud tehnovõrke oma peamisele partnerile Elektrilevile. Pakume klientidele konsultatsioone, et tehnovõrkude rajamisel saavutada parim võimalik tehniline lahendus. Abistame vajaliku dokumentatsiooni koostamisel (projekteerimiseks vajaliku lähteülesande koostamine, kooskõlastused, võrgualuse maa seadustamine jne) ning korraldame suhtluse võrgu omanikega.