• headergrafik
    OHUTU, OSAV JA EFEKTIIVNE
    VÕRKUDE ÜHENDAMINE
    Võrkude ekspertiis

Projektide ekspertiis ja tehniline kontroll

 

Ettevõte LEONHARD WEISS ENERGY teeb elektriprojektidele tehnilist ekspertiisi. Selle eesmärk on anda hinnang ehitusprojekti või selle osa vastavuse kohta. Vastavalt tellija esitatud lähteülesandele anname hinnangu, kuidas ehitusprojekti muuta või täiendada.
- Ekspertiis on nõutav ehitusprojektile, mis sisaldab ehitiste püstitamist, rajamist, ümberehitamist või laiendamist vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
- Ekspertiis on nõutav ehitusprojektile, mis sisaldab esimese liigi elektripaigaldist või teise liigi mittetüüpset elektripaigaldist ning mille peakaitsme nimivool ületab 250 amprit.


 

Elektripaigaldise audit

 

LEONHARD WEISS ENERGY AS teeb elektripaigaldiste kasutuselevõtule eelnevat auditit (pingestamiseelne audit), korralist elektripaigaldiste auditit (tehakse paigaldistes kindla perioodi järel vastavalt kehtestatud nõuetele) ja erakorralist auditit (tehakse vastavalt vajadusele). Auditi käigus hinnatakse elektripaigaldise seisukorda ja vastavust ehituse ajal kehtivatele nõuetele. Inspektori läbi viidud ekspertiisi järel väljastatakse elektripaigaldise vastavuse kohta auditi aruanne koos protokolliga. Inspekteerimisasutuse täpne akrediteerimisala on Eesti Akrediteerimiskeskuse veebilehel. >>