• headergrafik
    OHUTU, OSAV JA EFEKTIIVNE
    VÕRKUDE ÜHENDAMINE
    Võrkude ekspertiis

TÄNAPÄEVASED JA MAJANDUSLIKULT TÕHUSAD LAHENDUSED

Ehitatud tehnovõrkude kvaliteedi ja edasikasutamise turvalisuse tagab kõikidele tehnilistele nõuetele vastav projekt. Meie aastakümnete pikkusest kogemusest tulenevad insenertehnilised oskused võimaldavad teha tehnovõrkudele ekspertiisi ja tehnilist kontrolli. Ettevõtte LEONHARD WEISS ENERGY vastav registreering kannab numbrit EL10665798-0001.