• headergrafik
    LEONHARD WEISS
    PEAB PÕHIMÕTTEID
    ÜLITÄHTSAKS
    Tegevuspõhimõtted

LEONHARD WEISS KONTSERNI TEGEVUSPÕHIMÕTTED

LEONHARD WEISS ettevõtetes on eduka juhtimise ja kliendikesksuse tagamisel väga oluline osa kontserni tegevuspõhimõtete järgimisel.

LEONHARD WEISS kontserni tegevusjuhend kehtib terves ettevõttes alates 1. märtsist 2015. Selles on toodud peamised põhimõtted, millest lähtume suhetes töötajate, tarnijate, töövõtjate ja alltöövõtjate ning kolmandate pooltega.

Tegevusjuhendis sätestatud kohustused on siduva jõuga kõigile LEONHARD WEISS kontserni töötajatele, nende hulgas ka Saksamaal või mujal tegutsevatele tütarettevõtetele. Meie heaks töötavad tarnijad, teenuseosutajad ja alltöövõtjad on lepinguliste kokkulepete kohaselt kohustatud järgima meie põhimõtteid.

 

Järgmised valdkonnad on meie jaoks eriti tähtsad

Töötervishoid ja -ohutus
Korruptsiooni ennetamine
Kingitused ja toetusmaksed
Annetused ja toetused
Huvide konflikti vältimine
Keskkonnahoid ja jätkusuutlikkus
Ebaseaduslikest töösuhetest loobumine
Vaba konkurentsi kaitse eeskirjade järgimine
Eksport ja import
Võitlus rahapesuga
Tegevuskordade vormistamine
Ettevõtte omandi haldamine
Konfidentsiaalsus
Diskrimineerimise vältimine
Andmekaitse
Image Compliance

Laadi alla